Res extensa: Fra latin, oversættes “ekstern ting”
Det kropslige, legemet, materien, stoffet. Res extensa udgør i den kartesianske dualisme modpolen til Res cogitans.