En teknologisk ramme er et teoretisk begreber, der betegner det kompleks af årsager, der forklarer hvorfor en social gruppe fortolker en teknologi på en given måde.

"En teknologisk ramme omfatter alle de elementer, som influerer på interaktionen inden for en relevant social gruppe og leder til tilskrivningen af mening til tekniske artefakter - og således til konstituering af teknologier" (Introduktion til STS, 2007, p. 48)

En teknologisk rammer er således ikke en ramme "af teknologi" men en række faktorer danner ramme "om en teknologi". Ifølge Bijker består en teknologisk ramme fx af "mål, nøgleproblemer, problemløsningsstrategier, eksisterende teorier, tavs viden, testprocedurer, designmetoder og eksemplariske artefakter" (Introduktion til STS, p. 48).

I forlængelse heraf kan SCOT betragtes som en teori om udvikling af teknologier i forhold til teknologiske rammer.

Der hører en bestemt teknologisk ramme til en bestemt social gruppe, men de enkelte aktører kan også være medlem af flere forskellige sociale grupper og dermed også benytte flere teknologiske rammer. Eksempel fra computerens verden: Gamere (social verden) vil betragte computeren som en maskine til at spille med og have interesse i udvikling af lyd og grafik. Når gameren er på arbejde i jakkesæt som forretningskvinde (social verden) vil hun derimod være mere interesseret i udvikling af mindre og lettere computere, der er nemmere at rejse med.