Fra latin, oversættes “tænktende ting”.
Det åndelige, sindet, tankerne, noget som eksisterer i kraft af tanken. Ofte beskrives res cogitans i modsætning til res extensa.