Res cogitans: Fra latin, oversættes “tænktende ting”.

Det åndelige, sindet, tankerne, sjælen, bevidstheden – noget som eksisterer i kraft af tanken. Res cogitans udgør i den kartesianske dualisme modpolen til res extensa .