Begrebet rationalisme stammer fra ordet ratio, der betyder fornuft.
Rationalisme er en tradition i hvilken erkendelse af virkeligheden kan opnås udelukkende fra vores fornuft. Man behøver altså ikke iagttage verden for at finde ud af hvordan den er indrettet, erkendelse om denne kan opnås kun vha. fornuften.

Med matematikken som eksempel, præsenterer Descartes at man kan tænke sig til sandhed og erkendelse og derefter bruge denne i virkeligheden.
Rationalismens fokus på fornuften førte til at at følelser blev opfattet som uklar viden og følelser blev derved et udtryk for menneskers ufuldkommenhed

(Koch, Carl Henrik (1995) Descartes og Hobbes (pp. 180-181).
Se evt opslaget Cartesian Rationalism fra The Internet Encycopedia of Philosophy)