Post-ANT betegner visse strømninger inden for ANT der kritisk behandler den måde feltet har udviklet sig.

"Post-ANT tilbyder en række muligheder for at lave alternative beskrivelser i forhold til gængse sociologiske tilgange. Det er ikke en passiv teori om, hvordan verden er skruet sammen, og heller ikke en stærk managementteori. Det er først og fremmest en indstilling og metode, som gør en i stand til at være aktiv, åben og sensibel over for mangfoldigheden i virkelighedsskabende arbejde" (Introduktion til STS, p. 115)

En del af denne kritik er bl.a. formuleret af Latour selv, der tager udgangspunkt i begrebsnavnets fire bestanddele af (s.97):

  1. Aktør: Man skal også kunne se aktørerne som selvstændige individer, udover at aktørerne kun er netværk og relationer
  2. Netværk: Der er opstået en misforståelse af netværk pga. internettet, hvor netværk præsenteres som direkte adgang til umedieret information. I følge post-ANT er netværk et kritisk apparat i forhold til sociologiens oprindelige begrebsramme, altså et begreb der udgør en provokation af visse grundantagelser inden for traditionel sociologi. Pointen er at sociale ikke kan afgrænses teoretisk. Det sociale er en kompleks sammensætning af faktorer på både mikro- og makroniveau. ANT forudsætter at der gøres op med distinktionen mellem mikro og makro forhold.
  3. Teori: ANT er blevet så etableret at den nu ses mere som en teori, men den skal betragtes som en metodik eller vag teori.
  4. Bindestregen: Med bindestregen mister ANT sit oprindelige mål, som er ikke at opdele verden i kategorier. Ved at lave bindestregen forstås aktør og netværk som to adskilte ting, når de skal forstås som to sider af samme sag. Den fejlagtige antagelse, at aktør og netværk er separate, medfører en "forvansket sociologi"