Hint: Kom fx ind på hvorledes neurale netværk adskiller sig fra andre måder at forstå computerens operation og hvordan dette relaterer sig til AI.