Livsverdenen er den verden vi lever i. Det er dagligdagsverdenen eller den før-videksbaelige verden som vi Heideggersk udtrykt altid-allerede er i. Fænomenologien ønsker at bringe livsverdenen frem i lyset, eftersom videnskaberne og filosofien har fortrængt den til fordel for en mere abstrakt videnskabelige verden, hvorudfra de mener at kunne finde og redegøre for verdens mening. Fænomenologerne hævder dog at selv den abstrakte videnskablige erkendelse er underlagt og udspringer fra livsverdenens dagligdagshed, hvorfor denne naturligvis må undersøges og prioriteres af filosofien. Eksempel: førend vi svømmer i H2O, svømmer vi, for langt de flestes vedkommende, i Vesterhavet, Kattegat eller et andet sted, og førend vi drikker H2O, drikker vi vand. Eksemplerne skulle gerne vise at livsverdenen så at sige altid kommer først og at begreber som fx H2O, altid først tilføjes senere. Dette skal ikke ses som et angreb på naturvidenskaben, men som et angreb på scientismen og objektivismen, der anser naturvidenskaben som den eneste mulighed for at opnår sikker erkendelse om verden og som ønsker at adskille det subjektive, da den objektive verden anses som uafhængig heraf. (Zahavi 2004: 30-33)