Hint: I STS-bogen beskrives fire problemer som Latour har med ANT-receptionen, der alle kan knyttes an til selve begrebet