Kuhn:
Viden er i paradigmer, og ny viden opstår når paradigmet ikke kan løse "sig selv", hvormed der opstår krise og revolution .
Revolutioner opstår, når anomalier, dvs. uløselige problemer inden for paradigmet, ophobes, således at paradigmet til sidst bryder sammen, hvorefter et nyt paradigme afløser det gamle; et paradigme skift. Således tænker Kuhn i videnskabelig revolution altså diskontinuerlig og irrationel vækst i viden. Det er Kuhns påstand, at paradigmer altid er indbyrdes inkommensurable. Dog akkumuleres viden i den normalvidenskabelige fase. (Couvalis, pp. 99-102; pp. 104-108)

Paradigms gain their status because they are more successful than their competitors in solving problems"(Kuhn, 1962: 23)

A paradigm is partly defined by an exemplary scientific achivement in which some scientific puzzles have been set and solved by using various conceptual and empirical techniques" (Couvalis, 1997: 90)


Popper:
Ny viden akkumuleres i en rationel udvikling, således at teorier hele tiden erstattes af bedre teorier. Man kan således tale om en evolutionær vækst i viden.

Eksterne links:

Se opslaget Scientific Progress i Standford-encyklopædien for Kuhns syn på videnskabelig vækst.
Se afsnittet Progress through Revolutions på Standford-encyklopædiens opslag Scientific Revolutions
Se afsnittet Revolution or evolution? på Standford-encyklopædiens opslag Scientific Revolutions
Se opslaget The incommensurability of scientific theories i Standford-encyklopædien.