Den kropsliggjorte/legemliggjorte (en.: "embodied") teknologirelation betegner hos Don Ihde en oplevelse af verden gennem teknologi, hvor verden sansen gennem/med et teknologisk artefakt, der typisk fungerer som en ubemærket forlængelse af kroppen. Artefaktet er med andre ord transparent for oplevelsen, samtidig med at denne ændres eller muliggøres. Opnåelsen af denne transparent kræver typisk øvelse eller tilvænning. Briller, blindestokke og stetoskoper er klassiske eksempler på kropsliggjorte teknologier.

mouse-blind-ani.gif
I Ihdes notation beskrives relationen:
(Teknologi-Jeg) --> Verden

Den kropsliggjort teknologirelation er ligesom den hermeneutiske karakteriseret ved mediering.

Teknologien virker tilbage på og ændrer de sanser den mediere, en refleksiv transformation.
Relationen har nære forbindelser til Maurice-Merleau Pontys beskrivelser af kroppens fænomenologi.