Den hypotetisk-deduktive metode beskriver hvordan videnskab bedrives iflg. Poppers normative metodelærer.
Metoden er baseret på, at man via deduktion udleder konkrete forudsigelser fra en hypotese/teori. Hvordan denne teori er fremkommet er principielt underordnet, men for at være videnskabelig skal der fra teorien kunne deduceres falsificerbare påstande.

Metodens forløb kan opdeles i fire punkter:

1. Gennem observation af verden fremkommer et problem: hvad/hvorfor?
2. Hypotese udformes (teoretisk viden + antagelser om problemet)
3. Deduktion/udledning af forudsigelse (konsekvenser, forklaring): hvis H så F
4. Empirisk efterprøvning: bekræftelse/gendrivning af forudsigelsen

Et dagligdagseksempel:
1. Problem: Vores iPod vil ikke tænde
2. Hypotese: Da vi ved at Ipods er elektriske apparater der ikke tænder uden strøm, og da det måske er længe siden vi har opladet den, formulerer vi hypotesen: iPoden tænder ikke, fordi den mangler strøm.
3. Deduktion: Vi forudsiger at hvis hypotesen er korrekt vil iPoden tænde når den får strøm. Hvis hypotese H så forudsigelse F.
4. Afprøvning: Vi sætter iPoden i lader og den kan nu tændes..

Konklusion: Den forudsigelse vi deducerede fra hypotesen blev bekræftet, og hypotesen er derfor underbygget. Problemet kunne imidlertid også have haft en anden årsag, således at det blot var et tilfælde at iPoden tændte, da vi gav den strøm. Hypotesen er derfor ikke bevist, men den er heller ikke falsificeret. Bum