Hermeneutik kommer af græsk "hermeneuin", hvilket betyder at at tolke eller fortolke. I græsk mytologi bringer Hermes budskaber fra guderne.

hermesz.jpg

Hermeneutik er grundlæggende læren om forståelse og fortolkning og har traditionelt beskæftiget sig med læsning af bibelen men fra 170 tallet også med fortolkning af tekster generelt. Det centrale spørgsmål er forholdet mellem tekstens enkeltdele og dens helhed, herunder forfatteren og den kontekst teksten er skrevet i. Hermeneutikken undersøger således hvordan vi forstår teksten på basis af sammenhænge mellem disse elementer.

Hans Georg Gadamer (elev af Heidegger) formulerede en moderne, eksistens-filosofik hermeneutik der undersøger mennesket som et generelt fortolkende og forstående væsen. Hermeneutikken er således ikke længere begrænset til at omhandle tekster. Hovedværk "Warheit und Methode" (1960), som er en kritik af den naturvidenskabelige metode.

Til forskel fra naturvidenskaben advokerer hermeneutikeren for et pluralistisk metodevalg. Genstandsfeltet for undersøgelse er tænkende individer, og derfor kan man ikke tilgå en tekst uden at se på forståelsesramme.

Se Stanford encyclopædien om hermeneutik.