Traditionen er videnskab om fænomener.
Fænomenologien er læren om det, som viser sig for bevidstheden. I hovedtræk er den fænomenologiske retning en filosofi, hvis grundlæggende mål er at studere menneskelige erfaring i den fysiske virkelighed. Bevidstheden og de genstande, der optræder i ens oplevelser af den fysiske virkelighed, må med altså studeres fordomsfrit i bestræbelsen på at beskrive og bestemme deres oprindelse.


En filosofisk retning grundlagt at Edmund Husserl
Det kommer fra de her fænomenologer:
  1. Friedrich Hegel (1770-1831)
  2. Edmund Husserl (1859-1938)
  3. Martin Heidegger (1889-1976)
  4. Jean-Paul Sartre (1905-80)
  5. Maurice Merleau-Ponty (1908-61)
  6. Paul Ricoeur (f. 1913)
  7. K(nud) E(jler) Løgstrup /1905-81)
  8. Hubert Dreyfus (f. ca.1928-)
  9. Don Ihde (1934-)