Epoché kommer af græsk og betyder 'holden-tilbage"

Ifølge den dansk filosof og Husserl-ekspert kan den "manøvre, hvor vi afholder os fra at følge vores naturlige inklination, betegnes som fænomenologisk epoché" ( Zahavi 2003: 21). Tanken er ikke, at man som Descartes skal forlade eller tilsidesætte virkeligheden og blive et verdensfjernt subjekt, men blot at dogmatiske 'for-domme' og indstillinger – eller Husserlsk udtrykt 'den naturlige indstilling – til verden skal suspenderes. Herved muliggøres at det erfarede objekt kan fremtræde uhildet, hvilket således bliver ensbetydende med den fænomenologiske indstilling. Ifølge Husserl og fænomenologien kan verdens egenlige mening kun fremtræde ved hjælp af
epoché, som et slags metodisk greb.