Epsitemologi kan frit oversættes til erkendelsesteori eller erkendelseslære og er den gren af filosofien der beskæftiger sig med potentialet og begrænsningerne for viden (græsk: episteme) og opnåelse heraf. En rationalistisk epistemologi tilbagefører således erkendelsen til fornuften imens en empiristisk epistemologi tager sit udgangspunkt i sanseerfaringen. (se evt. Standford Encyclopedia of Philosophy's opslag om rationalisme vs. empirisme.