Decartes : Cogito ergo sum -> Jeg tænker og derfor er jeg til. - Man er uafhængig af en livsverden.

Merleau-Ponty: sum ergo cogitum -> Jeg er, altså tænker jeg. Kroppen er situeret i en livsverden som danner en horisont for vores erfaringer. Forudsætningen for at vi kan tænke er at vi eksisterer i verden.

Før vi begynder at reflektere over verden er vi allerede en del af verden. "pre-refleksivitet"