Den kartesianske dualisme

Den kartesianske dualisme går ud på, at Descartes beskriver verden delt op imellem det åndelige (res cogitans ) og det legemlige (res extensa). I hans 2. meditation, hvor påstanden er at menneskesjælen er lettere at erkende en legemet, kommer han frem til sit berømte "cogito ergo sum", via tvivlsmetodologien. Ved at bevise sjælen, mener han tilmed at have bevist Gud.
(René Descartes: Metafysiske meditationer, s.138-139).

Standford Encyclopedia of Philophy's opslag om dualisme .