Aksiom:
En grundantagelse der anses for at være indlysende sand, og som ikke skal bevises (Politikens filosofi leksikon, 2001, p. 12).

Descartes var inspireret af den græske matematiker Euklids (325 f.Kr. – 265f. Kr.) aksiomssystemer, hvor man ved hjælp af logikken udledte en række sandheder/læresætninger, der ikke kunne betvivles. (Koch: Descartes og Hobbes p. 179)

Descartes aksiom: "Cogito ergo sum".

Et af Euklids aksiomer (4. postulat): "Alle rette vinkler er kongruente".


Deduktion:
En slutning fra det generelle (fx et aksiom) til det enkelte (Politikens filosofi leksikon, 2001, p. 78).

Eks: Er den generelle præmis, at "Alle hajer er fisk" og "Alle fisk har finner" sande, må hajer altså have finner.