Baggrundsrelationer betegner forholdet til de teknologier der ikke normalt bemærkes så længe de ubemærket fungere. De befinder sig med andre ord i den situationelle baggrund.
En baggrunds teknologirelation kan fx. være til ventilationsanlæget hvis støj og funktion vi ikke normalt bemærker, med mindre anlægget producerer den forkerte temperatur, eller vi bevidst lytter.
Forskellige teknologiske baggrundsrelationer skaber omgivelserne forskelligt og kan ændre menneskets erfaring. Når vi fokuserer på en baggrundsteknologi kommer den i forgrunden, og er ikke længere en baggrundsteknologi.

I Ihdes notation er baggrundrelationen beskrevet som:
Jeg --> (teknologi/verden)