Anskuelsesformerne rum og tid : Mennesket kan ikke forestille sig noget, som ikke eksisterer i rum og tid. Vi kan ikke lade være med at "forme" vores anskuelser i rum og tid. Rum og tid er altså en basal betingelse, det er grundlaget/betingelsen for vores erkendelse (Bengt-Pedersen, 1995, Når mennesket undrer sig, p. 224).
(Se også Standfords opslag om disse http://plato.stanford.edu/entries/kant-spacetime/ )

Forstandskategorierne: En slags ordning af vores forestillinger, hvor vi ordner dem under forskellige kategorier.
(Se også Standfords opslag om disse http://plato.stanford.edu/entries/categories/#KanCon )

Erkendelsen tager udgangspunkt i sanseerfaringer, men formes efter anskuelse og forstand. På den måde kan der etableres sand viden/erfaring om virkeligheden.

kant.jpeg