Andethedsrelationen betegner en oplevelse hvor teknologien i sig selv er oplevelsens genstand, og opleves som en menneskeliggjort (antropomorf) anden. Relationen er altså grundlæggende forskellig fra den hermeneutiske og kropsliggjorte teknologirelation, derved at teknologien ikke medierer oplevelsen af verden men selv er den del af verden der opleves.
Andethedsrelationen kan dermed siges at være det "modsatte" af den kropsliggjorte teknologirelation, med den hermeneutiske i midten af kontinuumet.

Don Ihde skelner mellem andethedsrelationer, som er relationer mellem mennesker og levende væsener (andre mennesker og dyr), og relationer til en kvasi-andethed (kvasi=pseudo), dvs. relationener mellem mennesker og teknologiske artefakter.
Ihde benævner at det er muligt at indgå i kvasi-andethedsrelationer til teknologiske artefakter.