En aktør er en hvilken som helst entitet, der handler i forhold til andre aktører i et netværk af aktører. Aktører kan være humane eller non-humane og alle aktører opfattes på dette område ligeværdigt i netværket (Introduktion til STS p. 73). Det er relationen mellem aktørerne og deres handlinger der er det interessante. Dermed afviser ANT "[..] SSKs antagelser om, at det sociale besidder en fundamental forklaringskraft"(Introduktion til STS, p. 73). Denne ligevægt af aktører betegnes med inspiration fra SSK for generaliseret symmetri.

I ANT skal aktører og netværk forstås som to sider af samme sag: Aktører er i sig selv netværk (fx et ministerium), mens stabiliserede dele af store eller små netværk også kan betragtes som aktører (fx landet Danmark eller en computer).
En vigtig pointe i ANT er, at man ikke kan betragte en aktør som stående alene, idet enhver aktør er produktet af en kompleks sammenhæng med andre aktører (og dermed selv et netværket). Fx er en person læge på baggrund af en række hændelser og aktioner fra andre aktører i netværket; fx. lærere, skolebøger, eksamener, sin kittel mm.

Aktører kan opnå styrkeposition i et netværk ved at tale på vegne at andre aktører, hvilket betegnes translation.
En aktører hvis handlinger er velkendte og hvor der ikke stilles spørgsmålstegn ved dens sammenhæng betegnes en blackbox.

Eksempler på aktører i artiklen "Fej for egen dør"

Bemærk begrebets spændvidde - alt kan være aktører: Connie Hedegaard er en human aktør, vindmølleparker er klart non-humane, mens fx Klimaministeriet ligger et sted imellem. Endvidere er ministeriet et stort netværk, mens Connie Hedegaard er mere afgrænset.

 • Klimaministeriet
 • Kyoto-aftale
 • Artiklen
 • DONG Energy
 • Vindmølleparker
 • Klimaministerens hjemmeside ('Obligatorisk Passagested')
 • Co2-kvoter
 • Rapporter
 • Vindmølleparker
 • Klimaet
 • Klimaminister Connie Hedegaard
 • Artiklens forfatter (Peter Pagh)
 • Medierne i Danmark / Danske journalister.